آدرس:
شیراز، قدمکاه، نبش فرح‌بخش، فروشگاه ابزاز و یراق چرومی

شماره تماس:

071-38305170

از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر